• slider
 • slider
 • slider
 • slider

TRAINING : กิจกรรมอบรมพนักงาน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานจะจัดขึ้นทุกเดือน ซึ่งเนื้อหาที่นำมาให้ความรู้แก่พนักงานนั้นจะเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่จำเป้นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในปัจจุบัน

 • Date:
  Every Month
 • Location:
  KITAGAWA (THAILAND) CO.,LTD.
 • Activity:
  - กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
Back to Top