• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โดยจะมีการทำโครงการปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงก่อนหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการขับขี่อย่างปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล

โดยมีกิจกรมมดังนี้
แจกแผ่นพับการขับขี่อย่างปลอดภัย แจกสติกเกอร์เตือนสติเวลาขับขี่รถ
 • Date:
  22-13/12/16 and 6-7/04/2017
 • Location:
  Kitagawa (thailand) co.,ltd.
 • Activity:
  - แจกแผ่นพับ แผ่นสติกเกอร์ รณรงค์ขับขี่ช่วงเทศกาล
Back to Top