• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

NEW YEAR PARTY.

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดขึ้นทุกๆปี เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในบริษัทและเป็นการขอบคุณพนักงานที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานให้แก่บรษัทฯตลอดทั้งปี

โดยมีกิจกรมมดังนี้
ช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ช่วงกลางวันมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาถายใน
ช่วงเย็นมีกิจกรรมกินเลี้ยงสังสรรค์
 • Date:
  17/12/16
 • Location:
  Kitagawa (thailand) co.,ltd.
 • Activity:
  - ทำบุญ,ตักบาตรอาหารแห้ง
                 - แข่งขันกีฬาภายใน
                 - งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
Back to Top