• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

กิจกรรมซ้อมดับเพลิง

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี เพื่อเตรียมความพร้อมแก่พนักงานที่จะรับมือเมื่อเกิดเหตุเพลิงใหม้ขึ้นจริงในขณะปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ

โดยจะมีการอบรมทั้งด้านด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติจริงพร้อมทั้งมีการซ้อมอพยบหนีไฟเมื่อมีเหตุเพลิงใหม้เกิดขึ้น
 • Date:
  30/12/201ุ6
 • Location:
  KITAGAWA (THAILAND) CO.,LTD.
 • Activity:
  - กิจกรรมอบรมการใช้งานอุปกรณ์ดับและวิธีการดับเพลิง
                 - กิจกรรมซ้อมการอพยบเมื่อมีเหตุการเพลิงใหม้
Back to Top