• slider
  • slider

กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด

กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้านวันเกิดแก่พนักงานจะจัดขึ้นทุกๆเดือน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน

  • Date:
    Every Month
  • Location:
    Kitagawa (thailand) co.,ltd.
  • Activity:
    - มอบของขวัญให้แก่พนักงาน
Back to Top